PREDICĂ DE ANUL NOU (CALENDARUL)

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ DE ANUL NOU (CALENDARUL)

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Fiindcă slujesc cu nevrednicie mâine Liturghia, m-am gândit că e bine ca privegherea din seara aceasta s-o mai împodobim şi cu cântări, şi cu cuvinte sau cu predici, ca să nu pară prea lungă.
Mâine, Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare din Răsărit prăznuieşte trei sărbători: Anul Nou, Tăierea împrejur cea după trup a lui Hristos Mântuitorul şi Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadochiei. Şi pentru că mâine nu se poate cuprinde într-o predică tot ce ar trebui spus despre aceste trei praznice, m-am gândit ca în seara aceasta să mă ocup într-o mică parte din predică de însemnătatea anului nou.
Cum s-a ajuns la noi, românii, să se prăznuiască anul nou la 1 ianuarie? Iată prin ce împrejurări s-a ajuns la aceasta şi ce însemnătate are anul nou.
Să ştiţi, fraţilor şi părinţilor, că Dumnezeu a făcut lumea aceasta primăvara şi a terminat-o, cum aţi auzit, în şase zile. Dar vinerea aceea, când s-a terminat lumea, era în ziua de 14 martie, când era lună plină. Aşa dogmatiseşte dumnezeiescul Părinte Ioan Damaschin. Nu se ştia pe atunci ce-i acela calendar, că nici nu era zidit omul, sau după ce l-a zidit, omul era deocamdată în rai.
După mărturia unor teologi, Adam şi Eva au stat şapte sute de ani în rai, iar alţii zic că numai şapte zile, sau şaptezeci; alţii că şapte ani.
Toţi sunt pentru cifra şapte, dar nu se ştie exact cât au stat ei în rai. Lui Dumnezeu, când a făcut lumea cu cuvântul, nu I-au trebuit ciocane şi hârleţe şi sapă şi mistrie ca să o facă; „El a zis şi s-au făcut. El a poruncit şi s-au zidit” (Psalmii 148, 5). Dar a pus lumii acesteia nişte legi veşnice; toate se rotesc cu atâta precizie în ceasul universului, se învârtesc cu o precizie de înspăimântă şi pe îngeri, nu numai pe oameni. Pentru ce? Pentru că e lucrul lui Dumnezeu Atotţiitorul. Şi când a făcut Dumnezeu lumea, soarele era la zenit, adică în mijlocul cerului. Dar stihiile lumii făcute de El, pământul, şi cerul, şi soarele, şi luna, şi stelele nu au stat nemişcate nici o clipă, ci mereu se mişcă. Toate se mişcă în cerc, ele veşnic se întorc de unde au plecat. Aşa se mişcă stelele, aşa soarele şi luna, aşa toate planetele şi tot ce a făcut Dumnezeu. Tuturor le-a pus lege să se mişte şi totodată să nu se mişte la întâmplare, ci cu mare rânduială. Încât s-au uimit şi cei mai învăţaţi oameni ai lumii din antichitate, şi au cunoscut pe Dumnezeu din zidiri, fără să-L cunoască din Scripturi. Şi au strigat: „Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale!”. Aşa a fost mai apoi cazul şi cu Isaac Newton, cu Kepler şi cu ceilalţi mari astronomi, care din singură mişcarea universului au înţeles că este o mână, este un centru de îndrumare care le poartă pe acestea cu atâta precizie.
Mişcarea regulată în cerc a stelelor ne dă calendarul. Dar prin ce l-a întemeiat Dumnezeu în chip deosebit? L-a întemeiat prin cei doi ochi ai lumii: soarele şi luna. După ei a făcut să se orienteze toată suflarea, până la sfârşitul lumii. Şi aţi auzit că se vorbeşte în Pascalie de crugul soarelui şi de crugul lunii. Ce este crugul soarelui? Este un ciclu de 28 de ani, de când soarele porneşte de la punctul lui şi face atâtea rotaţii în fiecare an, încât ajunge în 28 de ani exact la locul de unde a pornit. Iar ciclul lunar este de 19 ani. Luna merge în jurul pământului de 13 ori într-un an, dar în jurul soarelui, are nevoie de 19 ani, până ajunge de unde a pornit, şi iară, şi iară, şi iară… Astfel, ciclul lunar are 19 ani, iar ciclul solar e de 28 de ani. Şi până ce luna înconjoară soarele de 19 ori, soarele face ocolul cerului în 28 de ani. Înmulţeşte pe hârtie 28 cu 19; cât dă? 532 de ani. Acesta e ciclul mare pascal, după care s-a întocmit Pascalia de Sfântul Chiril al Alexandriei, şi a lui Dionisie cel Mic, şi a altor paschologi.
Şi de ce am luat istoria aşa de departe? Ca să vedeţi cum a ajuns anul nou la noi. Deci, când s-au făcut primele calendare din epoca străveche, pe timpul lui Irod, împăratul Ninivelor, ei nu se orientau, ca noi, după calendare cu 12 luni, că nu ştiau. Ei aşteptau mişcarea astrelor cereşti, a crugului soarelui sau al lunii şi ştiau că a trecut un an din crugul soarelui şi doi şi trei şi la 29 de ani va fi împlinit ciclul mare solar sau crugul soarelui, cum îl numeau ei. Şi când luna se va întoarce de 19 ori, va fi împlinit ciclul mare luni-solar al lor.
Mai târziu s-a mai deşteptat lumea. Aşa vechii chaldei, popor mai vechi decât evreii, au fost mari astronomi. Ei au împrumutat mult civilizaţiei egiptenilor şi perşilor, apoi aceştia elinilor şi aşa mai departe, până a ajuns în părţile noastre, ale Europei. Aceia au observat şi alte mişcări pe cer, nu numai mişcările soarelui şi ale lunii, şi treptat au început să alcătuiască un fel de calendar pe pământ, după calendarul cerului sau după calendarul soarelui sau al lunii solare.
Calendarul ceresc fiind opera lui Dumnezeu, nu rămâne nici o iotă în urmă şi nu poate să se clintească, pentru că zice: „poruncă a pus şi nu va trece” (Psalmii 148, 6). El nu poate să rămână în urmă. Iar calendarele făcute de oameni au fost mii până acum, ba poate zeci de mii. În fiecare epocă, după mintea din acel timp: au fost calendare de umbră, calendare de soare, calendare de nisip, calendarele faraonilor Egiptului, cum a fost Ramses şi alţii. Au fost o mulţime de calendare la egipteni şi la popoare mai vechi ca egiptenii, cum au fost de pildă asirienii. Unele se conduceau după calendare fructifere; când se coceau portocalii, şi asta se întâmpla de două ori pe an, socoteau că s-a împlinit un an. A fost calendarul Nilului, care a funcţionat sute de ani. Căci Nilul se revărsa periodic, de două ori într-un an. Dar Nilul, din cauza ploilor de la ecuator, se revărsa uneori mai înainte de două luni, altă dată mai în urmă şi aşa mai departe. Ei ştiau că atunci când s-a făcut orezul, sau s-a revărsat Nilul de două ori, e anul nou.
Dar ştiinţa n-a fost mulţumită cu calendare din acestea. Şi nici nu trebuia să fie, sau să se ia după lucruri de acestea care n-au mers regulat. De aceea, oamenii au vrut să facă alte calendare, mai bune, ca să se apropie mai mult de calendarul cerului, de calendarul pe care l-a făcut Atotţiitorul Dumnezeu. Primii care au început să facă aceste calendare au fost egiptenii. Ei au făcut prima dată calendarul de 12 ani, măcar că luna avea câte 28-30 de zile şi calendarul lor era mai scurt decât calendarul de acum, anul având numai 354 de zile.
Poporul iudeu – care a fost în robia egiptenilor 430 de ani – când a ieşit din robie a împrumutat calendarul egiptean, căci altul mai bun nu se găsea în acea vreme, şi l-au folosit pe el 1500 de ani, până la împăratul Iuliu Cezar, cu circa 44 de ani înainte de venirea Mântuitorului. Dar până la acea dată calendarul folosit rămăsese foarte mult în urmă. De aceea romanii, vrând să-şi facă un calendar mai bun, au trimis – pe vremea lui Iuliu Cezar – pe Iulian Sosigene în toate părţile lumii, să vadă care calendar e mai aproape de calendarul ceresc, care se potriveşte mai mult cu calendarul dumnezeiesc.
Şi acela fiind însărcinat de împăratul Iuliu Cezar, a cercetat toate calendarele de pe valea Nilului, din Palestina, de prin Africa, şi tot pe al evreilor l-a găsit mai aproape, fiindcă era luat de la egipteni. Dar lipseau 11 zile şi şase ceasuri faţă de mişcările astrelor de pe cer. Deci i-a mai adăugat 11 zile şi şase ceasuri. Din anul de 354 de zile s-a făcut calendarul de 365 de zile. Şi la patru ani, înmulţind cele şase ceasuri care treceau în plus în fiecare din aceşti ani, mai erau 24 de ceasuri, deci mai puneau o zi. Aşa s-a născut anul bisect, adică trei ani de câte 365 de zile, iar al patrulea (bisect) de 366.
La început toate popoarele, respectând tradiţia după care începutul lumii a fost în martie, de atunci începeau anul, indiferent ce calendar ar fi avut ele. Aşa au socotit şi egiptenii, şi evreii, şi romanii. Mai apoi romanii au adăugat lunile ianuarie şi februarie şi au stabilit începutul anului la 1 ianuarie.
Ei aveau obiceiul că în ziua de 1 ianuarie luau impozitele de la popor, schimbau pe dregători, plăteau salariile la salariaţi, la militari, îi avansau pe unii din aceştia la grade mai mari. Tot la 1 ianuarie aveau şi cele mai mari festivităţi, iar cu acest prilej făceau mare zarvă de cântece şi jocuri, cum le vedeţi până acum. Că de la romani şi de la păgâni vin obiceiurile acestea de-a umbla din poartă în poartă şi a fluiera şi a cânta şi a face câte şi mai câte. Că nu de la Biserica lui Hristos vin acestea, ci de la popoarele păgâne, căci romanii le-au împrumutat de la egipteni, egiptenii de la asirieni şi aşa mai departe. Obiceiurile acestea nu sunt creştineşti, ci păgâneşti, fiindcă şi noi ne tragem din popoare păgâne, căci şi romanii şi dacii au fost popoare păgâne.
Dar lumina credinţei lui Iisus Hristos a strălucit la Roma şi în Imperiul Roman din sudul Dunării, iar de acolo a trecut şi la daci, dincoace de Dunăre, mai ales după ce Dacia a fost cucerită de Traian şi mulţime de colonişti din Peninsula Balcanică au inundat ţara strămoşilor noştri. Şi aşa a ajuns creştinismul cu lumina credinţei dincoace de Dunăre şi a început să înflorească aici Biserica lui Hristos. Dar prin aceşti colonişti au venit la noi şi obiceiurile acestea de 1 ianuarie. Şi aşa se fac în această zi petreceri în loc de sfinte slujbe de mulţumire lui Dumnezeu şi de cerere a ajutorului Lui. Obiceiurile acestea au trecut de la ei la noi, cum le vedeţi până astăzi, precum şi calendarul de 12 luni. Astfel am ajuns şi noi, românii, să prăznuim ziua de 1 ianuarie, ziua anului nou civil.
Vi le-am spus acestea tare pe scurt, pentru că nu vi le pot arăta acum mai pe larg. Oamenii s-au obişnuit de la început să pună semne câţi ani au trecut de la zidirea lumii. Biblia nu spune aceasta, căci ea nu se ocupă de cronologie. Ea e o carte de morală, de sfinţenie, plină de Duhul Sfânt. Prin ea se arată că există Dumnezeu, că El este Creatorul lumii, se arată legile date de El întregului univers, se arată că El pedepseşte păcatul şi răsplăteşte virtutea, că cei ai Lui sunt drepţi, sfinţi, iar ceilalţi sunt păcătoşi şi vor lua plată după faptele lor şi osândă dincolo. De acestea se ocupă Biblia.
Auzi – zic unii – că Biblia spune că numai şapte mii de ani are lumea aceasta! Te rog să-mi arăţi, învăţatule în Biblie, unde spune Biblia că lumea-i de şapte mii de ani? Ia-o de la un cap la altul şi dacă ţi se va arăta undeva în Scriptură că lumea-i numai de şapte mii de ani, atunci dă-o pe foc!
Nu. Oamenii au pus termen de când s-a zidit lumea. Marele Vasile în Hexaimeron vorbeşte de temelia pământului, de facerea lumii, arătând – după mărturia Sfintei Scripturi – că pământul era netocmit şi nevăzut. „Dar când era, nici tu nu ştii, nici eu, ci numai Cel ce l-a făcut, Dumnezeu”, spune Sfântul Ierarh. Deci Biblia spune că pământul era netocmit şi nevăzut (Facerea 1, 2). Care era netocmirea pământului? Ea stătea în faptul că n-avea nici o vegetaţie, nici un animal, nu era nimic. Apoi ne dezvăluie care era cauza nevederii: erau apele, căci pământul era în fundul apelor; precum şi faptul că nu existau încă cei ce au ochi (Sfântul Vasile cel Mare, Hexaimeron, pp. 6-8). Cine să-l fi văzut pe atunci? Dumnezeu îl vedea unde era, dar nu erau zidite cele cu ochi, nici animalele, nici oamenii, nici păsările. Dar pământul era, căci el datează de multe milioane de ani, poate să fi fost acolo de sute de milioane. „Dumnezeu a făcut pământul şi Singur El ştie de când este pământul şi cât are să mai dăinuiască”, răspunde Marele Vasile celor ce iscodeau vârsta pământului. Dumnezeu a zis să se adune apele întru adunările sale şi să se arate pământul. El l-a scos cum ai scoate caşul din zer la stână. Aşa a scos Dumnezeu pământul din ape. Şi nu-i nici o greutate la Dumnezeu aceasta, căci auzi ce spune Marele Vasile: „Te minunezi că pământul e mare? Ascultă pe Isaia: «Doamne, Tu ai făcut pământul ca pe nimic!» (Isaia 40, 23)”. Nimic e el înaintea lui Dumnezeu. E mare pământul? Dar planeta Jupiter e de 1300 de ori mai mare decât Pământul şi are patru sateliţi mult mai mari ca Pământul. Dar Sirius, care-i de milioane de ori mai mare chiar decât Soarele! Ce-i la Dumnezeu pământul? Pentru mine-i mare, şi-i minunat, dar nu şi pentru Cel care l-a făcut. Acela l-a făcut, cum zice Isaia, ca pe o nimica, şi toate popoarele lumii înaintea Lui sunt ca o picătură din cadă.
Şi au pus oamenii semne de la zidirea lumii, că atâţia ani sunt de la Adam, şi toţi ceilalţi au auzit de la unul, dar nimeni nu ştie precis câţi ani sunt de la Adam. Unii zic că Hristos a venit în lume la 5508 ani de la facerea lumii, alţii la 4999. Cronologii nu se învoiesc la ce an a venit Hristos în lume, pentru că nimeni nu ştie exact când a făcut Dumnezeu lumea şi câţi ani sunt de la zidirea lumii.
Când s-a zidit lumea numai Dumnezeu ştie, nimeni altcineva. Aşa spunea Marele Vasile. Dar oamenii au stabilit un fel de epoci, de ere. Ei au zis: atâţi ani sunt de la Adam, apoi zic că a fost era lui Avraam ş. a. Unele le-au pus în legătură cu diferite evenimente: era alexandrină, de când Alexandru cel Mare a avut război cu perşii; era romană, de la fondarea Romei; apoi era martirilor, de la începutul creştinismului până pe vremea lui Diocletian. Dar de abia de la împăratul Justinian, de la 517, au început să se numească anii de la Hristos.
Era creştinismului nostru începe de la Mântuitorul şi până acum are 1970 de ani, iar peste câteva ceasuri ajungem în anul 1971. Am vrut să vă spun câte ceva despre anul nou. Aşa a ajuns şi la noi să se prăznuiască anul nou şi să se înceapă de la 1 ianuarie, după tradiţia rămasă nouă de la Roma.
Şi sunt calendare diferite şi astăzi. În Abisinia, o ţară creştină, creştinii primesc tăierea-împrejur, ca evreii.
Sunt popoare care au calendarul cu doi ani, cu trei ani mai înainte, sau cu şase. Dar calendarul cel mai apropiat de calendarul luni-solar este calendarul pe care-l avem noi, ortodocşii. El este îndreptat de conferinţa interortodoxă de la Constantinopol, din 15 noiembrie 1923, pe timpul Patriarhului Meletie al V-lea, şi e cel mai aproape de cel ceresc. În 42.000 de ani, el abia rămâne cu o zi în urmă. Iar calendarul gregorian, pe care l-a îndreptat Papa Grigore al IX-lea în 1583, prin marele filosof şi astronom Lilie, rămâne la 3.600 de ani cu o zi şi o noapte în urmă; deci el rămâne mai mult în urmă ca al nostru, din punct de vedere ştiinţific. Noi după calendarul acesta ne călăuzim şi el este aprobat de toată Biserica.
Dar vreau să vă spun că, începând de la anul nou, grija noastră cea mai mare trebuie să fie alta: cel mai mare lucru e să ne înnoim viaţa, să luăm aminte cu fiecare an nou să lăsăm câte un păcat care ne stăpâneşte cine ştie de când şi să punem în locul lui o virtute, să iertăm greşalele celor ce ne-au supărat, să-i iertăm pe toţi, să începem anul nou cu inima curată şi cu credinţă în Dumnezeu, să nu începem la crâşmă cu beţie, cu fluiere, cu câte şi mai câte petreceri. Că dacă începi bine din ziua întâi, fiindcă ziua bună se arată de dimineaţă, aşa o să-ţi meargă tot timpul.
Du-te prin sate acum, în noaptea aceasta: e iadul pe faţa pământului! Iată cum ştiu oamenii să mulţumească lui Dumnezeu că le-a mai dat un an de viaţă! Dar vine moartea şi-l strânge de gât, de nu mai poate spune nici preotului ce a făcut, că i s-a legat limba! Cât ar mai vrea el atunci să-i mai dea Dumnezeu un ceas; dar nu-i mai dă, e rânduit: când ţi-o veni ceasul, te ia şi te duce. Ai vrea să te rogi: „Doamne, mai dă-mi un minut!”, dar nu-ţi dă, ai avut destule! Dumnezeu este prea drept, ţi-a dat vreme, dar n-ai vrut să te îndrepţi, să te pocăieşti, să plângi, să te rogi. Ţi-a dat atâţia ani de viaţă şi n-ai avut nici o grijă. Şi atunci vei vedea că nu mai este pocăinţă în timpul morţii. Deci să ne gândim că, trecând un an de zile, foarte mult trebuie să plângem lui Dumnezeu că n-am făcut nimic bun şi să mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat cu mila şi cu îndurarea Lui să trecem iarăşi 365 de zile şi să ajungem până azi.
Toţi trebuie să mulţumească. Toată zidirea lui Dumnezeu. Căci viaţa şi fiinţele şi toate vremile sunt în mâna lui Dumnezeu. Tocmai acum trebuie să mulţumim lui Dumnezeu, ca să nu vie urgia Domnului peste noi.
Aşteptăm mila lui Dumnezeu, dar odată n-are să mai fie timp. Căci vine moartea pentru fiecare, vine dreptatea lui Dumnezeu, de care nu poate scăpa nimeni, nu pot scăpa nici împăraţii. Unde-s împărăţiile, unde-s faraonii Egiptului, unde sunt sultanii turcilor, unde-s craii Germaniei, unde-s împăraţii de care se cutremura lumea, unde-s împărăţiile, unde-s cetăţile, unde-s oraşele, unde-i oraşul Pompei şi unde este Cartagina şi oraşele vechi care s-au dărâmat de cutremur?! Unde-s cetăţile lumii, unde-s puternicii, unde-s cei învăţaţi, unde-s filosofii, unde-s cei care au purtat schiptru, cei care au purtat diademe şi ale căror capete străluceau ca soarele, unde-s?! Praf, pământ şi pulbere s-au făcut! Aşa-i dreptatea lui Dumnezeu, şi vai de noi dacă cheltuim vremea în zadar! Marele Apostol spune: „Răscumpăraţi vremea, că zilele rele sunt”.
Vom cere să mai trăim un minut şi n-are să ne mai dea Dumnezeu. Pentru că trecem fără griji prin viaţa aceasta, ne încurcăm cu grijile veacului de parcă am fi nemuritori. Fum suntem. În toată ziua Biserica ne spune: „Omul ca iarba; zilele lui ca floarea câmpului, aşa va înflori” (Psalmii 102, 15). I-a spus Dumnezeu lui Isaia, pentru toţi: „Tot trupul e iarbă şi slava omului ca floarea ierbii, uscatu-s-a iarba şi floarea ei a căzut”; şi iarăşi zice Duhul Sfânt în Psalmi: „Zilele lui ca umbra trec”, „că s-au stins ca fumul zilele mele”; şi iarăşi: „anii lor ca un paianjen s-au socotit”; şi iarăşi: „zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat”. Pentru cine vorbeşte aici Duhul Sfânt? Pentru noi. Să avem urechi, să nu fim surzi!
Să nu ne astupăm urechile, că visuri suntem sub soare. Oricine ar fi, praf şi pulbere este. Nimic nu rămâne veşnic pe pământ. Unde-s puternicii de care se cutremura lumea până ieri? Du-te şi vezi-i în gheena, cum îi muncesc dracii! Du-te şi întreabă-i acolo: Cu ce v-aţi ales din viaţa aceasta? Unde a rămas stăpânirea, unde ştiinţa, unde puterea popoarelor? I-a luat după dreptate moartea şi-i ţine în legături până în ziua Judecăţii de apoi. Să veghem, dar, cum petrecem timpul înaintea Domnului, căci negreşit vom muri şi ne va cere socoteală ce-am vorbit în fiecare clipă, şi ce-am gândit, şi ce-am lucrat.
Aceasta v-o spun pentru anul nou: să mulţumim Prea Sfintei Treimi şi Prea Curatei Maicii Domnului, care mijloceşte pentru toată lumea, că ne-a învrednicit să treacă un an. Să ne hotărâm, în inima noastră, să punem început bun şi să petrecem de aici înainte cu Dumnezeu, creştineşte. Să ne împăcăm cu Dumnezeu mai înainte de a ne răpi moartea.
Amin!

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Predici

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s