Arhive pe categorii: Predici

Predica la Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci

Din „Predici la Duminicile de peste an”
Editura Scara 2002

Predica la Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci

Din „Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Iubiţi credincioşi, pentru a vorbi mai desluşit despre acest prea sfânt praznic al Înălţării Sfintei Cruci, la care ne-am învrednicit a ajunge, este nevoie să începem cu un istoric mai vechi şi să aducem în mijloc nişte mărturii mult mai de demult, ca să ne putem da seama când a început şi cum a ajuns până la noi praznicul acesta.

Aţi văzut dumneavoastră grâul, când de-abia îl bate vântul, sau când e de o palmă numai şi când e aproape să dea în spic? Dacă vei căuta într-însul şi îl vei desface când e aproape să dea în spic, sau cu vreo lună mai înainte, vei vedea acolo o taină mare. Acolo, în paiul acela, în firul acela de iarbă găseşti toată aşezarea grâului foarte amănunţit, foarte mic se arată înăuntru şi spicul, şi boabele lui, şi toate celelalte. Aţi văzut păpuşoiul când de-abia îi dă spicul şi de-abia are păpuşi? Păpuşa aceea care nici mătase nu are, în care se vede ceva foarte mic, e porumbul, care mai târziu se va face mare, va face şi grăunţe şi toată frumuseţea lui lăsată de Dumnezeu.

Continuă lectura

Reclame

4 comentarii

Din categoria Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci, Predici

Predica la Evanghelia din Duminica a zecea dupa Rusalii

Din „Predici la Duminicile de peste an”
Editura Scara 2002

Predică despre copilul îndrăcit

(Evanghelia Duminicii a X-a după Rusalii – Matei 17, 14-23)

Iubiţi credincioşi,
Sunt un fel de oameni care se cheamă scafandri, şi care se bagă în adâncul oceanelor şi pe fundul mărilor, şi caută acolo mărgăritare care adesea se găsesc în scoicile de pe fundul mării. Dar ca să găsească un mărgăritar ca acela, câtă osteneală trebuie să-şi ia asupra-şi aceştia, primejduindu-şi uneori chiar şi viaţa!

Aşa ni se cade şi nouă, creştinilor, care avem credinţa dreptmăritoare şi dumnezeiescul botez, să ne afundăm pururea în dumnezeieştile Scripturi, să adâncim pururea mintea noastră în dumnezeieştile şi preaadâncile înţelesuri ale ei, căci numai aşa vom afla mărgăritarele cele preasfinte şi preafolositoare pentru mântuirea sufletelor noastre.

Aţi auzit Evanghelia de astăzi. Dacă o iei după slovă, Evanghelia e scurtă, dar dacă vrei să tâlcuieşti fiecare verset în parte, poţi să faci o predică foarte lungă. Dar nu e vreme acum, în cadrul dumnezeieştii Liturghii, să facem cu de-amănuntul tâlcuirea acesteia, ci vom da doar nişte spicuiri din înţelesul ei.

Se spune în ea: „În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om oarecare”. Evanghelia nu ne spune cine era omul acela, din care parte a Palestinei, ce stare avea: era bogat, era sărac, era înţelept, era mai simplu, era bolnav sau era sănătos? Spune doar simplu că a venit un om oarecare, cu o rugăminte. Şi care era rugămintea lui? A adus la Iisus Hristos un copil al său, care era cuprins de drac, mai cu seamă în timp de lună plină.

Dumnezeiescul Evanghelist Marcu spune încă şi cum se îndrăcea. Când îl apuca diavolul, zice că îl trântea pe jos şi făcea spume. Iar dumnezeiescul Luca spune mai mult, anume că striga tare, ţipa, urla, se bătea cu capul de pietre, spumega şi avea faţa cu totul schimbată şi cu totul înfricoşată.

Continuă lectura

7 comentarii

Din categoria Duminica a 10-a dupa Rusalii, indracit, Post, Predici, Rugăciune

PREDICĂ LA NAŞTEREA PREA SFINTEI ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ LA NAŞTEREA PREA SFINTEI ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Gândindu-mă la cinstea şi la slava cea mare cu care Prea Bunul şi Prea Înduratul Dumnezeu a împodobit în cer pe Maica Domnului; gândindu-mă la slavoslovia cea veşnică cu care o laudă pe Dânsa Puterile Cereşti; apoi cugetând şi la slavosloviile şi la rugăciunile care i se aduc ei de către toţi fiii Bisericii lui Hristos aici pe pământ, precum şi la cuvintele de laudă pe care le-au alcătuit ei sfinţii şi aleşii lui Dumnezeu, silinţa gândului mă face ca astăzi, la luminatul praznic al Naşterii Maicii Domnului, să adaug şi eu, neputinciosul, o mică picătură lângă noianul cel mare al laudelor ei.
Şi iată ce am a zice: Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Predici

PREDICĂ LA PRAZNICUL ÎNĂLTĂRII SFINTEI CRUCI

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ LA PRAZNICUL ÎNĂLTĂRII SFINTEI CRUCI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Iubiţi credincioşi, pentru a vorbi mai desluşit despre acest prea sfânt praznic al Înălţării Sfintei Cruci, la care ne-am învrednicit a ajunge, este nevoie să începem cu un istoric mai vechi şi să aducem în mijloc nişte mărturii mult mai de demult, ca să ne putem da seama când a început şi cum a ajuns până la noi praznicul acesta.
Aţi văzut dumneavoastră grâul, când de-abia îl bate vântul, sau când e de o palmă numai şi când e aproape să dea în spic? Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Predici

PREDICĂ LA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ LA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie a duminicii de astăzi este una din cele mai scurte Evanghelii de peste an. Are numai patru paragrafe, adică patru versete, dar această dumnezeiască Evanghelie, deşi e atât de scurtă, cu atât este mai înaltă şi aduce Bisericii lui Hristos cea mai înaltă şi mai desăvârşită învăţătură pentru mântuirea sufletelor omeneşti. Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Predici

PREDICĂ LA SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ LA SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
După cum aţi auzit astăzi, în sfânta biserică s-au citit trei Evanghelii. Cea dintâi a fost a Duminicii a XXIII-a după Rusalii, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vindecat un îndrăcit din ţinutul Gadarenilor şi Gherghesenilor. Cea de a doua Evanghelie a fost cea a înfricoşatului cutremur care s-a întâmplat în ziua de 26 octombrie, în al 24-lea an al împărăţiei lui Leon. Iar Evanghelia a treia a fost a Sfântului şi Slăvitului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir şi marele făcător de minuni. Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Predici

PREDICĂ LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”
Editura Christiana 2001

PREDICĂ LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Mai înainte de a începe predica, voi aminti cuvintele Sfântului Duh, care se cuprind în troparul acestui dumnezeiesc praznic al Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Iată aceste cuvinte: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înaintea tuturor Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea rânduielii Ziditorului!”. Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Predici